Work with Us

ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมงานกับ Benz BKK Group

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

1. เลขานุการประธานกรรมการบริหาร Executive Secretary for Presiden 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
2. ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
3. เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการอาวุโส 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
4. Sales Executive 2 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
5. เจ้าหน้าที่การตลาด - กราฟฟิค/ออนไลน์ 2 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
6. หัวหน้าช่าง/ ช่างเทคนิค / ช่างทั่วไป / Final Control (QC) 5 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
7. ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่(รถยนต์) 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
8. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
9. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
10. ธุรการจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
11. เจ้าหน้าที่บริการห้องรับรอง 2 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร

สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume ของคุณมาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th
หรือ สนใจตำแหน่งอื่นๆ สามารถ  กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222