Work with Us

ยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมงานกับ Benz BKK Group

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
2. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
3. IT Support 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
4. เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll) 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
5. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
6. ที่ปรึกษางานบริการ 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
7. คนขับรถ 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
8. Sales Executive ( Used Car) 3 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
9. Sales Executive (บางนา) 5 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
10. เจ้าหน้าที่กราฟฟิก 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร
11. ธุรการจัดซื้อ 1 ตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกใบสมัคร

สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume ของคุณมาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th
หรือ สนใจตำแหน่งอื่นๆ สามารถ  กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222