หัวหน้ารับซื้อรถ MB Certified

รายละเอียดของงาน1. รับนโยบายยอดรับซื้อของบริษัทฯ ไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จ
2. ค้นคว้าโปรแกรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการรับซื้อตามที่บริษัทฯกำหนด
3. สรรหาลูกค้า รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับซื้อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
4. จัดทำรายงานสรุปยอดรับซื้อ เป็นรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
5. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการตรวจสอบสภาพรถที่จะประเมินราคา เพื่อพิจารณาการรับซื้อเข้า
6. ประเมินข้อดีและข้อเสียของรถ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคากลาง
7. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการประเมินราคารถยนต์
8. สามารถเดินทางไปทำการประเมินราคารถยนต์กับลูกค้านอกสถานที่ได้ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
9. ดำเนินการเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อซื้อขายรถเข้ามาให้ได้ในราคาที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้อย่างเต็มความสามารถ
สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group HQ, 999 Debaratana Rd, Bang Na, Bangkok 10260

อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา 20,000

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 39 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป 
3. ไม่ต้องมีประสบการณ์โดยตรง แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ชอบความท้าทาย รักความก้าวหน้า พร้อมเรียนรู้ในการรับซื้อรถยนต์มือสอง 
4. มีความรู้ รักการขายและบริการ หรือมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์ และระบบต่างๆของ
5. สามารถขับรถได้เป็นอย่างดี มีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ 
6. สามารถค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
7. หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในเรื่องของรถ Luxury จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222