ช่างยนต์

รายละเอียดของงาน1. รับผิดชอบการซ่อมรถให้ถูกต้องตามใบสั่งงานและขั้นตอนตามมาตรฐานของบริษัท และไม่ให้เกิดความเสียพร้อมทั้งเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้
2. พิจารณาจุดซ่อมตามที่เจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านบริการได้ระบุไว้ในใบแจ้งซ่อม และทำการเบิกจ่ายอะไหล่ เครื่องมือพิเศษให้ถูกต้อง โดยเขียนใบเบิกอะไหล่แลใบเบิกเครื่องมือพิเศษ
3. บันทึกรายละเอียดงานซ่อมลงในใบแจ้งซ่อม เมื่อทำงานซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมลงชื่อกำกับไว้ชัดเจน
4. แจ้งรายการที่ต้องซ่อมแซมเพิ่มเติม ให้พนักงานคอนโทรลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแจ้งขออนุมัติการซ่อมจากลูกค้าก่อนดำเนินการซ่อม
5. รับผิดชอบดูแลความสะอาดภายในและภายนอกรถลูกค้าเมื่อซ่อมเสร็จ
6. รับผิดชอบดูแลรักษาทำความสะอาดช่องซ่อมและเครื่องมือประจำตัวให้สะอาดและครบถ้วนอยู่เสมอ
7.  ศึกษาหาความรู้และหมั่นฝึกฝนการซ่อมรถเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามขั้นตอนมาตรฐานของบริษัทฯ
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการเพิ่มเติม
ค่าอาหาร,ค่าล่วงเวล,เบี้ยขยัน,เบี้ยอบรม
สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group HQ, 999 Debaratana Rd, Bang Na, Bangkok 10260

อัตรา เงินเดือน
3 อัตรา 12,000

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
3. มีประสบการณ์ซ่อมรถยนต์ยุโรปอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222