Promotion

 
 

มอบรางวัลให้กับคุณคนใหม่

ชิงรางวัลใหญ่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2016 ลุ้นเป็นเจ้าของ GLA 200 Urban ทั้งหมด 2 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท
ซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ภายในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2016 และรับมอบรถภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้สิทธิ์ลุ้นรับรถ GLA 200 Urban มูลค่า 2,090,000 บาท* ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2559
ใครจะรู้ว่าการเปลี่ยนเป็นคุณคนใหม่ได้สิทธิพิเศษขนาดนี้?

  • รางวัลทั้งหมด 2 รางวัล โดยเป็นรถ GLA 200 Urban 2 คัน มูลค่ารวม 4,180,000 บาท
  • จับรางวัลวันที่ 15 มีนาคม 2560 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 22 มีนาคม 2560 ทาง Facebook ของ Mercedes-Benz Thailand
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด !!!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 745 2222 ต่อ100-102
หรือ Line ID : http://line.me/ti/p/@benzbkkgroup

*กติกาและเงื่อนไขการจับรางวัล

รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น GLA 200 Urban มูลค่า 2,090,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,180,000 บาท ในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2016

1. ผู้จองรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ยกเว้นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ Sprinter/Truck/Bus) ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2559 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานีและที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2559 และรับมอบรถยนต์นั้นๆภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมชิงโชคโดยจะได้รับคูปอง 1 ใบต่อการจองหรือซื้อรถยนต์ 1 คัน ซึ่งต้องชำระเงินจองตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยบริษัทฯ โดยให้ระบุชื่อ นามสกุล (หรือชื่อบริษัท) และหมายเลขการจองรถยนต์อย่างชัดเจนและมีข้อมูลตรงกันลงบน ก.) เอกสารการจอง ข.) เอกสารการรับทราบกติกาและเงื่อนไขของการจับรางวัล และ ค.) คูปอง สามารถส่งคูปองเพื่อชิงรางวัล ณ จุดขายบริเวณงานฯ หรือที่ผู้จำหน่ายฯ อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 โดยหลังจากวันที่ 12 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จะตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ปรากฏบนคูปองเอกสารการจองและใบรถยนต์ส่งมอบ และเก็บรักษาไว้จนถึงวันจับรางวัล

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ชื่อผู้จองที่ไม่มีการรับรถที่จองภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิน

3. การยกเลิกการจองรถยนต์ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมจับรางวัลโดยปริยาย

4. การเปลี่ยนแปลงรุ่นรถยนต์ที่ทำการจองจะต้องได้รับการรับทราบและยืนยันการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จำหน่ายฯ และผู้จำหน่ายและบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. คูปองจับรางวัลที่ไม่มีการลงนามรับทราบกติกาและเงื่อนไขการจับรางวัลจะถูกตัดสิทธิ์

6. การจับรางวัลจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล 69/783-787 ถ.รัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 โดยมีบุคคลภายนอกผู้รู้เห็นที่น่าเชื่อถือได้เป็นพยานในการตรวจสอบคูปองและการจับสลากด้วยเพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/MercedesBenzThailand ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560

7. ผู้ที่ได้รับการประกาศจากการจับรางวัล จะต้องนำหลักฐานมายืนยันดังนี้ 1. คูปองส่วนของลูกค้า 2. บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือรับรองทะเบียนพาณิชย์ พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น และเดินทางมารับรางวัลที่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยตนเอง ตามสถานที่ วัน และเวลาที่บริษัทแจ้งให้ทราบ หากหลักฐานไม่ครบข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ จะไม่มอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่สละสิทธิและขาดคุณสมบัติในการรับรางวัลตามที่ระบุข้างต้น

8. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรางวัลและภาระภาษีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

9. ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีหลังจากที่ได้รับมอบรถยนต์ที่จองไว้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ชนะการจับรางวัล หากมีการยกเลิกการจองรถยนต์ภายหลังจากประกาศรางวัลหรือผิดกติกาและเงื่อนไขการจับรางวัล และมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลำดับต่อไป

10. กรณีคูปองสูญหาย/เสียหายจะต้องมีการแสดงหลักฐานการแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

11. เอกสารฉบับนี้ (กติกาและเงื่อนไขการจับรางวัล คูปองสำหรับชิงโชค และคูปองส่วนของลูกค้า) ต้องเป็นเอกสารต้นฉบับที่ผลิตโดยบริษัทเท่านั้น การทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง ถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัล/รับรางวัล

12. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครือหรือตัวแทนใดๆ ของบริษัทฯ ใช้ ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลในการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัล

14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเองหรือบุคคลภายนอก (ไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด) อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว

15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่ง บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

16. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด