Event and Activity

405px(2).jpg
Benz BKK "ซื้อเบนซ์ ชิงเบนซ์"

ภาพกิจกรรมการจับรางวัลผู้โชคดีในงาน"Benz BKK ซื้อเบนซ์ชิงเบนซ์"เมื่อวันเสาร์ที่24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การค้าห้างเซ็นทรัลเวสเกต ที่ผ่านมาทางBenz BKK ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี"คุณนิรมล ใจซื่อ" ได้รับรางวัลคือ Mercedes Benz CLA 200 มูลค่า2,140,000 บาท

 สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 745 2222 ต่อ 100-102

Gallery