ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดของงาน
  1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในเรื่องการนำเสนองานและการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ให้กรรมการบริษัทฯ
  2. รับเรื่องนัดหมาย จัดทำเอกสาร รายงานการประชุม
  3. ร่างและจัดพิมพ์จดหมาย หรือประกาศต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ดูแลและควบคุมเอกสารเข้าและเอกสารออก
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group Co.,Ltd 3888 Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, BKK 10260

อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ หญิง อายุ ไม่เกิน35 ปี  • วุฒิปริญญาตรี -ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การบริหารงาน และจัดการงานด้านเลขานุการผู้บริหาร 3  ปีขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ MS Word, Excel, Power Point,
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พูด อ่าน เขียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และ ความคิดเชิงบวก
• สถานที่ปฎิบัติ กรุงเทพมหานคร ( บางนา )
• มีภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี และ ความสัมพันธ์ที่ดี
• มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี
• สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222