เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดของงาน - คีย์รายการทางบัญชีเข้าระบบ
 - จัดทำ Voucher จ่าย พร้อมทั้งบัญทึกรายการทางบัญชี และคีย์เข้าระบบ
 - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group Co.,Ltd 3888 Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, BKK 10260

อัตรา เงินเดือน
2 อัตรา ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป  
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี  
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป 
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222