เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

รายละเอียดของงาน
  1. ดูแลภาพรวมและแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
  2. จัดเตรียมหัวข้อ โครงเนื้อหา รูปภาพ ที่จะใช้ในการสื่อสารยังกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงประสานงานกับผู้รับจ้างผลิต (Outsource) รวมถึงควบคุมงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
  3. วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการ ดำเนินการของแต่ละแนวทาง
  4. ออกแบบ Feature ใหม่ๆ ในเว็ปไซต์ โดยประสานงาน ควบคุมงาน กับ Programmer ของผู้รับจ้างผลิต ในการเพิ่ม Feature ต่างๆ เข้าสู่เว็ปไซต์

สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group Co.,Ltd 3888 Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, BKK 10260

อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน • มีความรู้ด้านการจัดทำสื่อการตลาดต่างๆ หรือดูแล Website, Social Network
• มีความสามารถด้านกราฟฟิค อะนิเมชั่น 
• (แนบผลงานการออกแบบประกอบการสมัคร) 
• มีทักษะด้านงานถ่ายภาพ , ตัดต่อภาพ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222