ผู้จัดการฝ่ายขาย (รถ Feed)

รายละเอียดของงาน
  1. รับนโยบายของบริษัทฯ ไปปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้สำเร็จ
  2. วางแผน กำกับ ควบคุม บริหารจัดการงานฝ่ายขายรถยนต์ (Corporate Sales)
  3. ควบคุมดูแลการบังคับบัญชาและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านการขายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ต้องรู้จักการวางแผนการขาย จัดทำรายงานการขาย สามารถวิเคราะห์ลูกค้า ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า จดจำเอาใจใส่ลูกค้าทุกรายและพัฒนาเทคนิคการขายอยู่เสมอ
  5. ต้องติดตามข่าวสารข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับภาวะตลาดและคู่แข่งอยู่เสมอ

สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group Co.,Ltd 3888 Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, BKK 10260

อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา -

คุณสมบัติผู้สมัคร
•วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขา) •สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
•มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการขายรถ Feed อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป • มีหลักการบริหารงานขาย ,งานบุคคลด้วย
•สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง พร้อมมีใบขับขี่ถูกต้อง • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222