ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่(รถยนต์)

รายละเอียดของงาน
  1. บริหารจัดการเป้าการสั่งซื้อ และขาย อะไหล่ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. วางแผนการบริหารสินค้าคงคลัง ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ
  3. วางแผนการขาย มุ่งหาลูกค้าใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอะไหล่ เพื่อเพิ่มยอดขายอะไหล่ และบริการ
  4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพ จากข้อมูล Part Analysis เช่น Turn over factor, stock on-hand, part target ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group Co.,Ltd 3888 Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, BKK 10260

อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย อายุ ไม่่เกิน  40 ปี • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ที่เกี่ยวข้อง 
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ที่เกี่ยวข้อง  • มีประสบการณ์ด้านงานอะไหล่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอะไหล่รถเมอร์เซเดส-เบนซ์  จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รับผิดชอบ ภาวะผู้นำละเอียด รอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการสินค้าคงคลัง
 
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222