เลขานุการประธานกรรมการบริหาร Executive Secretary for Presiden

รายละเอียดของงาน
  1. บริหารจัดการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในเรื่องกิจการธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ติดต่อนัดหมายผู้บริหารระดับสูง จัดทำเอกสาร และรายงานการประชุม
  3. ร่างและจัดพิมพ์จดหมาย หรือประกาศต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี และกว้างขวาง โดยเฉพาะในธุรกิจรถยนต์ และอสังหาริมทรัพย์
  5. สามารถทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวดเร็ว

สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group Co.,Ltd 3888 Sukhumvit Rd., Bangna, Bangna, BKK 10260

อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง อายุ 30-37 ปี • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท หากจบจากต่างประเทศจะได้รับพิจารณาก่อน
• มีประสบการณ์การบริหารงาน และจัดการงานด้านเลขานุการผู้บริหาร 8 ปีขึ้นไป • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ MS Word, Excel, Power Point
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และ มีความคิดเชิงบวก
• ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ 
• มีภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี และ ความสัมพันธ์ที่ดี
• มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี
 
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222