เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดของงาน
  1. จัดพิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินค่ารถยนต์ 
  2. จัดพิมพ์รายงาน Statement 
  3. ทำจัดใบสำคัญทั่วไป /ใบสำคัญรับเงิน
  4. รับเช็ค / วางบิล

สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group HQ, 999 Debaratana Rd, Bang Na, Bangkok 10260

อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา -

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย/หญิง  อายุ 24 ปีขึ้นไป • มีความละเอียดรอบคอบและแม่นยำในด้านเอกสาร, ตัวเลข
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน  (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) • มีความสามารถในการเรียนรู้งานได้เร็ว
• มีความรู้ด้านระบบการเงิน การธนาคาร และระบบบัญชี • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ MS.Word, Excel, Power Point
• หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222