เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll)


สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group HQ, 999 Debaratana Rd, Bang Na, Bangkok 10260

อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา -

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี • มีความรู้ประกันสังคม กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการของพนักงาน
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีความรับผิดชอบสูง, มีความละเอียด รอบคอบ , มีความกระตือรือร้น
• สามารถใช้โปรแกรม Payroll Tiger soft จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ • บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงาน
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222