เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

รายละเอียดของงานถ่ายภาพ/ถ่ายวีดีโอ และใช้โปรแกรมตัดแต่งภาพได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
Benz BKK Group HQ, 999 Debaratana Rd, Bang Na, Bangkok 10260

อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา -

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป •  มีความทะเยอทะยาน มีความมานะอดทน สนุกกับงานที่ท้าทาย
• วุฒิปริญญาตรี /ปริญญาโท ทุกสาขา หากถ่ายภาพ/ถ่ายวีดีโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ •  มีทัศนคติทีดี   มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ 
•  มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า •  มีความรู้ทางพื้นฐานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Microsoft office
สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่ง Resume มาได้ที่ recruit@benzbkkgroup.co.th หรือ  กรอกใบสมัครที่นี่ download
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-745-2222